Netcad

Proje Profilinin Elde Edilmesi

Düşey Tanım Editörü Yardımıyla Tasarımın Gerçekleştirilmesi

Düşey tanım editörü içerisinde fare sağ tuşu ile açılan pencerede profil üzerinden ardışıl some oku butonu kullanılır. Arazi profil üzerinde nokta yakalama ile başlangıç noktası işaretlenir, arazi yüzeyine olabildiğinde paralel gidilmek kaydıyla istenilen düzeyde some noktaları atılır ve bitiş noktasında nokta yakalama ile işaretlenerek tamamlanır. Belirlenen some noktaları üzerinde kurb boyları ve eğim değerlerini değiştirmek için değişimler yapılması gereklidir. Güzergah çizimi butonu kullanılarak yapılanların projeye çizimi gerçekleştirilir.

PROJE (KIRMIZI) PROFİL ELDE EDİLMESİ

Proje yüzeyini temsil eden proje veya kırmızı kot anlamına gelmektedir. Zemin doldurulması yada kazılması ile işlem gördükten sonra zeminin değerleridir.

Güzergah ekseni boyunca, kilometre aralığında kesit türü ve elemanların (altyapı, üstyapı, genişleme, dever, şev, duvar v.b.) tanımlanmasıyla yol platformu oluşturulur. Bu işlemde daha önceki sürümlerde kullanılmakta olan platform editörü yerine daha kolay ve pratik olan, birden çok tip kesit aralığı ve tip kesit tanımlaması ve TCK standartlarında şev uygulaması işlemlerinin gerçekleştirildiği Netpro ⇒Tip Kesit Editörü butonu kullanılmaktadır.

Rakortman tanımlaması ve serbest dever tanımlaması bölümlerinde oluşturulan genişleme ve dever bilgilerinden faydalanılarak yolun sağ ve sol yönleri için yapılan numaralandırılmalara göre platform tanımlaması yapılır.

Altyapı tanımlamalarında her bir katman için başlangıç kuralı tanımlaması yapılmalıdır. Yani yol orta ekseni doğrultusunda düşeyde ne kadar inilmesi gerektiği belirtilir. Ayrıca altyapı elemanlarında şev tanımlaması yapılmadığından daha önce şev tanımlaması için kullanılan butondan faydalanılarak uzat işlemi ile hangi doğrultuda uzatılacağıda girilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada uzatmalar arazi ile çakışmadığından noktada hendek noktalarına uzatılması istenmektedir.

Şekil: Üst Tanım ve Alt Tanımlar İle Birlikte Şevlerin Koyulması

1)Şev Tanımlaması

Şev değerlerinin girilmesi için Tip Kesit Editörü ⇒ Araştırma Raporu Ve Şev Tanımları butonu kullanılır. Yol güzergahında istenilen kilometre aralıklarında farklı dolgu ve yarma şev tanımlamaları yapılmaktadır. Bu projede dolguda -2,3 yarmada -0.25,1 değerleri alınmıştır.

Şev tanımları editöründe dolgu ve yarma şevleri için bir kütüphane bulunmaktadır. Buradan istenilenin seçilmesi ile birlikte görsel olarakta bir tanımlama sunmaktadır. Eğer kütüphanede olmayan bir tanımlama yapılmak istenildiğinde herhangi bir tanesi üzerinde değişiklik yapma imkanı sağlamaktadır. Ancak yapılan değişikliğin kaydedilmemesi bir sonraki çalışmada kütüphane verilerinin bozulmamasını sağlar.

Şekil: Kütüphane Verisi Dışında Bir Şev Tanımlaması

2) İstinat Ve İksa Duvarı Tanımlaması

İstinat duvarı, zemin yüksekliğinde yapılmak istenen bir değişiklik toprağın doğal şev açısını aşıyorsa, seviye değişikliğinin yukarıda kalan bölümündeki toprak kütlesini geride tutabilmek için inşa edilen duvarlardır.

İksa duvarı, yapı kazılarında, yarma şevlerinin kendini tutamayıp kayma yapmasını karşı kazı yüzlerini destekleme veya benzeri bir amaçla inşa edilen duvarlardır.

İstinat duvarı dolgu şevini desteklemek amacıyla, iksa duvarı yarma şevini desteklemek amacıyla kullanılır. Şev boylarına göre istenilen kilometre aralığında, istenilen boyutlarda koyulması mümkündür. Bu işlemde Tip Kesit Editörü ⇒ Duvarlar butonu kullanılır.

Projede, istinat duvarlarında eksena olan mesafeleri başlangıç ve bitiş için 15m ve temel kalınlığı 1m girilmektedir. Bu kapsamda şev mesafeleri 15m de arazi ile birleşmediğinde otomatik olarak istinat duvarı atmasını sağlar. İksa duvarında ise boyut bilgileri görsel en kesit izleyicisinden şev mesafeleri göz önünde bulundurularak girilmesi gerekmektedir. Başlangıç konumu olarak hendekten alınması ise konumu için gereklidir.

Şekil: Yolun Sağ Kısmı İçin Gerekli İksa ve İstinat Duvarları Tanımlanması

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün