Mevzuat

İfraz ve Tevhit İşlemleri

İfraz (Ayırma) Nedir?

Bir yerin imar planı bulunmasına rağmen ilgili belediye tarafından 18 uygulaması yapılamıyorsa, parsel sahipleri tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. maddelerine göre parselin 2 ya da daha fazla parsele bölünmesi ve oluşan her bir parselin ayrı bir parsel numarası altında ayrı kütük sayfalarına kaydedilmesi işlemidir. Bu işlem, yeni adalar oluşup oluşmamasına göre basit ifraz ve parselasyon olarak sınıflandırılır.

1)Basit İfraz

Söz konusu parselin ifrazıyla oluşan parsellerin tümü, yine aynı ada içinde kalıyor ve yeni adalar oluşmuyorsa, bu işleme basit ifraz denir. Ayrıca bir parselde sadece yola terk işlemi varsa bu işlem basit ifraz kapsamına girer.

 2)Parselasyon

Kadastro parsellerini imar parsellerine dönüştürmek ve parseller içerisinde yol, yeşil alan, meydan, park ve otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden en az birini kapsamak amacıyla yapılan ayırma işlemidir. Bir işlemin parselasyon niteliğinde olması için yeni adaların oluşması gerekir. Ayrıca parselasyon sayesinde düzenlenmesi yapılamayan arazilerde şekillenmiş olur.

⇒Vatandaştan İfraz İçin İstenen Belgeler 

  1. Tapu kütüğünde kayıtlı olan hak sahibinin kimlik fotokopisi
  2. Hak sahibinin bir vekili varsa vekaletname
  3. İfraz yapılacak mülkiyetin tapu fotokopisi
  4. Tapu kütüğünde kayıtlı olan hak sahibinin bir adet vesikalık fotoğrafı

Tevhit (Birleştirme) Nedir?

Bir yerin imar planı bulunmasına rağmen ilgili belediye tarafından 18 uygulaması yapılamıyorsa, parsel sahipleri tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. maddelerine birbirine bitişik iki yada daha fazla parselin birleştirilip tek bir parsel haline gelmesidir. Bu işlem aynı veya farklı kişilere ait taşınmaz mallar için yapılabilir. Bu işlem parselasyon niteliğinde olan ve parselasyon niteliğinde olmayan diye iki şekilde sınıflandırılır.

1)Parselasyon Niteliğinde Tevhit

İfraz ile yapılan parselasyon işlemi sayesinde imar parseline dönüşmüş olan arazi atıl durumda kalıyorsa(yetersiz cephe büyüklüğü) tevhit işlemi ile imar mevzuatı açısından verimli kullanılması amaçlanır. İfraz işlemindeki gibi tevhit işleminde de parseller içerisinde yol, yeşil alan, meydan, park ve otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden en az birini kapsamak amaçlanır.

2)Parselasyon Niteliğinde Olmayan Tevhit(Basit Tevhit)

Basit ifraz birden fazla parselin tek bir parsele dönüştürülmesi işlemidir.Bir işlemin basit ifraz olabilmesi için kamu hizmetlerine ait hiçbir alanı barındırmaması gerekir.

⇒Vatandaştan Tevhit İçin İstenen Belgeler 

  1. Tapu kütüğünde kayıtlı olan hak sahibinin kimlik fotokopisi
  2. Hak sahibinin bir vekili varsa vekaletname
  3. Tevhit yapılacak mülkiyetin tapu fotokopisi
  4. Başvuru Dilekçesi

 

 

Etiketler
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün