Mevzuat

Cins Değişikliği

Cins Değişikliği Nedir?

Taşınmaz mülkümüzün cinsi,yapısız halde iken yapılı hale geçiyor yada yapılı halde iken yapısız hale geçiyorsa ve bu dönüşüm tapu sicili ve paftasına işleniyorsa yapılan işleme cins değişikliği denir. Yapının cins değişikliği işleminin yapılabilmesi için belediyeden yapı kullanma izin belgesinin (iskan) alınması şarttır. Şayet yapı kullanma izin belgesi(iskan) bulunmaz ise ilgili Belediye ya da Valilik tarafından verilen ve işlemin yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığını gösteren resmi yazıya ihtiyaç vardır. Uygulamada iki türlü cins değişikliği vardır.

1)Kat İrtifaksız Cins Değişikliği

2)Kat İrtifaklı Cins Değişikliği

1)Kat İrtifaksız Cins Değişikliği

Kat irtifakı kurulmamış yapılar için vaziyet planı ve bağımsız bölüm planı hazırlanması gerekmektedir.

→Vaziyet Planı:

Binanın komşusu olan parsellere ile yollara olan sınırlarını tepeden gösteren plana vaziyet planı denir.Bir projede bulunan inşaat alanındaki bütün varlıkların yerinin gösterildiği ölçekli haritalara vaziyet planı denir. Vaziyet planında yol, bina yeri, otopark, ağaç, yön durumu, su ve elektrik hatları, telefon direği gibi unsurlar yer alır.

→Bağımsız Bölüm Planı:

Kat mülkiyeti veya irtifakı ile kurulmuş olan bir ana taşınmazın, kullanılmaya elverişli, daire, ofis, dükkan, mağaza gibi tek tek her bir bölümüne bağımsız bölüm denir.Resmi ölçümlere göre taşınmazın, kat mülkiyetine esas olan bölümlerinin planı bağımsız bölüm planı ile yapılır.Bu plandaki bağımsız bölümler kat mülkiyeti kütüğü üzerinde ayrı sayfalara tescil edilir.

2)Kat İrtifaklı Cins Değişikliği

Kat irtifakı kurulmuş yapılar için röperli kroki hazırlanması gerekir.

→Röperli Kroki:

Tescil edilmiş haritaların parsel köşe noktalarını zemin üzerinde yeniden belirleme işlemine röperli kroki denir. Burada yapının koordinatlarını oturum alanlarını çekme mesafelerini ve  kesin sınırlarını göstermek amaçlanmıştır. Röperli krokinin tapu kütüğüne tescili gerekmez.

Vatandaştan Cins Değişikliği İçin İstenen Belgeler

  1. Cins değişikliği yapılacak mülkiyetin tapu senedi veya tapu kayıt örneği
  2. Yapı kullanma izni veya yetkili merci yazısı
  3. Tapu kütüğünde kayıtlı olan hak sahibinin veya hissedarlardan birinin kimliği, vekil durumda ise vekaletname ve kimliğin aslı
  4. Başvuru sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise yetki belgesi ve kimliğinin aslı
  5. Hak sahibi ölmüş ise müracaat yapan mirasçının adına intikal işleminin gerçekleşmiş olma kaydı
  6. Taşınmaz sahibinin ya da hissedarlardan birinin vesikalık resmi (1 Adet)

Etiketler
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün