Fotogrametri

Fotogrametri Nedir?

Fotogrametri Nedir?

Fotoğraf veya görüntüleri metrik kamera yada özel algılayıcı sistemler sayesinde kayıt edip daha sonra bu fotoğraf veya görüntülerin yardımıyla cisimlerin boyutlarını,şekillerini ve konum bilgisini güvenilir bir şekilde ölçüp yorumlamayı amaçlayan bilim ve teknolojidir.

Fotogrametrinin Tarihçesi

Fotogrametri ile ilgili çalışmalar Leonardo Da Vincinin 1492 yılında optik izdüşüm ilkeleri alanında yaptığı çalışmalar ile başlar.Farklı bilim dallarındaki bilim adamlarının fotogrametri ile ilgili çalışmaları ünlü matematikçi Henry Lambert’in 1759 yılında yazdığı kitabında fotogrametri sözcüğünü ilk kez kullanması ile somut bir anlam kazanmıştır.Harita üretimi için alınan ilk hava fotoğrafı 1838 yılında Pariste fotoğrafçı olan Touenachon tarafından ve bir balon üzerinde çekilmiştir.İlk stereoskopik alım ise Berlin’de bir zeplinden gerçekleştirilmiştir.

Fotogrametrinin bu hızlı gelişmesi 1907 yılında “Avusturya Fotogrametri Ulusal Birliği” ve 1909 yılında “Uluslararası Fotogrametri Birliği” kurulmasına neden olmuştur.

Avrupadaki bu gelişmeleri 1934 yılında Amerikan Fotogrametri Derneğini kuran ABD’de kayıtsız kalmadı. Ayrıca hava fotoğraflarının yardımıyla yapılmış ilk haritayı da ABD yayımladı.

Tüm dünyada fotogrametrinin en büyük gelişim sağladığı zamanlar birinci ve ikinci dünya savaşlarının olduğu zamanlardır.Özellikle ikinci dünya savaşı sırasında foto yorumlama uygulamaları başta olmak üzere hava fotoğraflarından oldukça geniş ölçüde yararlanılmıştır.Fotogrametrik değerlendirme yöntemleri için ilk başta analog ve analitik yöntemler birlikte kullanılırken son zamanlarda teknolojik gelişmeler sayesinde analog fotogrametri yerini sayısal fotogrametriye bırakmıştır.Dünyada tüm bu gelişmeler yaşanırken ülkemizdeki fotogrametri çalışmaları 1929 yılında başlamıştır.Ne yazık ki uygulamadaki bazı engeller nedeniyle ülkemizin 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalarının üretimi 1937 yılına başlamış 1968 yılında tamamlanmıştır.Ülkemiz çalışmaların bir bütünlük içerisinde gerçekleşmesi ve bu çalışmalarda bulunan çalışanların arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla 1974 yılında bugünkü adı ‘Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılanma Birliği” (TUFUAP) olan bir kurum kurmuştur. TUFUAB’ın en önemli amaçlarından biri Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS) ile ülke çıkarlarına uygun olmak kaydıyla entegre bir şekilde çalışarak diğer ülkelerdeki fotogrametri ve uzaktan algılama ile ilgili gelişmeleri takip etmektir. TUFUAB’ın bir diğer önemli amacı ise ülke içerisinde fotogrametrik etkinliklerde bulunan kurum veya kişiler arasındaki ortak çalışma düzenini belirleyip fikir alışverişini sağlamaktır.

Etiketler
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün