Kartoğrafya

Değişim Analizi Nedir

Değişim Analizi Nedir?

Farklı zamanlarda gözlemlenen olay ya da objelerin durumlarındaki farklılıkların tanımlanması olarak ifade edilir. Farklı zamanlarda çekilmiş, aynı yere ait iki uydu görüntüsü arasında meydana gelen değişikliklerin tespit edilmesi amacını içermektedir. Bu değişimler arazi örtüsü, arazi kullanımı, kaçak yapı kontrolü, kıyı erozyon takibi gibi uygulama örneklerini içermektedir.

Ülkemizin jeolojik konumu ve özellikleri düşünüldüğünde, değişim analizlerinin en ihtiyaç duyulan zamanları, doğal afetler, özellikle de deprem zamanlarıdır. Deprem diğer afetlere kıyasla en kısa süren etkiyi gerçekleştirir. Hemen ardından sonucun kapsamının, içeriğinin, hasarın boyutunun belirlenmesi gerekir. Bu çalışmaların sonucuna göre; gerek arama, kurtarma, müdahale ve gerekse sonrasında hasar tespiti ve yeniden yapılanmaya yönelik planlama aşamalarının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu zorlu çalışmaların gerçekleştirilmesi aşamasında değişim analizleri önemli rol oynar.

Değişim analizi iki veya daha çok zamanlı verilerin analizi ile yapılır. Bu verilerin özellikleri ve uyumu önemlidir. Uzaktan algılama verileri farklı zamansal, mekânsal, spektral ve radyometrik çözünürlüklere sahiptir.

Değişim analizinde kullanılacak verilerin çözünürlüklerinin aynı olması idealdir. Bununla birlikte atmosferik koşullar, topraktaki nem durumu vb. gibi çevresel etkilerde önemlidir. Fakat aynı çözünürlüğe ve aynı çevresel koşullara sahip olmayan verilerde kullanılmaktadır.

Farklı çözünürlüklere sahip veya özellikle faklı çevresel koşullar altında algılanmış uydu verileri bazı ön işlemlerden geçirilerek değişim analizlerinde kullanılabilir.

Değişim Analizinin Doğruluğunun ERDAS Programında Analiz Edilmesi

1.Viewer’den Classification/Accuracy Assessment
2.File/Open ile recode görüntüsü seçin.
3. Accuracy Assessment diyalog kutusunda View/Select viewer ile recode görüntüsünün olduğu viewer penceresini seçin.
4. Edit\Create/Add Random Points
5. Add Random Points diyalog kutusunda Search Count değerini 1024, Number of Points değerini 15 olarak girin. Distribution Parameters olarak Random seçin. OK tıklayın.
6. Accuracy Assessment diyalog kutusunda View/Show All ile recode görütüsünün olduğu viewer penceresinde rastgele atılmış noktaları beyaz renkte görüntülenir.
7. View/Show Current ile sadece istenilen referans noktasını ekranda gösterilir.
8.Reference sütununa bu noktaların gerçekte ait oldukları sınıf değerini elle girin.
9.Edit/Show Class Values özelliği ile Class sütununa sınıflandırma sonucu elde edilen sınıf değerleri gelecektir.
10. Accuracy Assessment diyalog kutusunda Report/Options ile Error Matrix, Accuracy Totals ve Kappa Statistic değerlerini kontrol edin. Bulduğunuz sınıflandırma doğruluğunuzu % olarak yazar.

Etiketler
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün